Skip to content Skip to navigation

Membri

Conform Statului (Cap. III, Art. 12), sunt membri activi ai SMR persoanele fizice care plătesc cotizația SMR ṣi participă activ la activităṭile acesteia. Neplata cotizației mai mult de un an calendaristic atrage după sine pierderea calității de membru SMR (Art. 16).

Tabelul include Membrii Societății Meteorologice Române care au cotizația plătită la zi.

Dacă observați greșeli în lista membrilor sau aveți întrebări legate de acest subiect, trimiteți un mesaj pe adresa de e-mail a SMR.

Membri cotizanți SMR

Nr. crt. Nume Prenume Instituția unde lucrează Plata cotizație an
91 Luca Eduard ANM 2017
92 Machidon Ovidiu ANM- CMR Moldova 2017
93 Magop Mariana ANM 2017
94 Maier Narcis ANM-CMRTransilvaniaNord 2014
95 Makkai Grigore ANM- CMR Târgu Mureș 2017
96 Mănescu Carmen ANM-CMROltenia 2015
97 Mănoiu Maria ANM 2017
98 Manta Robert Facultatea de Geografie 2015
99 Mărăşoiu Dinu ANM-CNPM 2017
100 Mărculeț Cătălina Institutul de Geografie al Academiei Române 2015
101 Marin Lenuța ANM 2017
102 Marinică Ion ANM-CMROltenia 2015
103 Miclăuș Ingrid ANM- SRPV Bacău 2017
104 Micu Ion ANM 2017
105 Mihăilescu Denis ANM 2017

Pagini