Skip to content Skip to navigation

Vremea copiilor

 1.  Scop

Proiectul urmărește în principal dezvoltarea cunoștințelor copiilor și adolescenților în domeniul fenomenelor atmosferice, în scopul unei mai bune reacții la evenimente extreme și adaptării la provocările climatice.

 1. Obiective

 • Identificarea și stimularea copiilor talentați și interesați în domeniul meteorologiei

 • Dezvoltarea cunoștințelor generale de meteorologie

 • Facilitarea unor legături între copii de diferite vârste, pe baza interesului comun pentru cunoaștere

 • Stimularea interesului general pentru mediul înconjurător și pentru știință 

 1. Coordonator: Societatea Meteorologică Română

 1. Parteneri: Administrația Națională de Meteorologie, Școala Națională de Meteorologie

 1. Participanți/Grup-țintă: Copii și adolescenți între 10 și 18 ani (clasele V-XII)

 1. Durata proiectului și locul manifestărilor: Permanent, în locații diferite, conform necesităților fiecărei activități

 1. Activități

 • Concursuri tematice de diferite tipuri: desen, pictură, fotografie, film, literatură, cultură meteorologică, cunoștiințe generale despre natură

 • Vizite organizate la instituții de profil: Administrația Națională de Meteorologie, stații meteorologice, televiziuni (emisiuni meteo), universități

 • Conferințe tematice (istoria meteorologiei, schimbări climatice, dezastre naturale)

 • Excursii tematice și observații în teren

 • Redactarea unui text științific

 • Experimente

 • Jocuri tematice

 1. Detalii: Dr. Sorin Cheval; Tel: 021-318.32.40/int. 148; Email: sorincheval@yahoo.com