Skip to content Skip to navigation

Meteorologia în învăţământul preuniversitar

Articol trimis de Sorin Cheval Marţi, Februarie 2, 2016 - 12:22

 Meteorologia în învăţământul preuniversitarCopiii manifestă adesea o atracţie reală pentru fenomenele meteorologice, încercând să le înţeleagă şi să se apropie de ele în diferite feluri, prin experienţe directe, prin lecturi sau vizionarea unor filme. O astfel de pasiune dobândită în copilărie poate crea premisele cele mai favorabile pentru devenirea unor meteorologi dedicaţi, iar şcoala are un rol fundamental, profesorii de fizică şi de geografie din învăţământul preuniversitar sunt primii care pot să încurajeze şi să dezvolte deprinderea elevilor de a observa natura, de a înţelege fenomenele meteorologice.

Experienţa la clasă în predarea noţiunilor de bază despre vreme şi climă, propuneri de îmbunătăţire a activităţi sau plăcerea copiilor de a descoperi meteorologia chiar acolo unde se practică sunt descrise de mai mulţi dascăli din diferite colţuri ale ţării în acest număr al Buletinului Societăţii Meteorologice, dedicat educaţiei meteorologice în învăţământul preuniversitar. http://smr.meteoromania.ro/sites/default/files/buletin_smr/bsmr_2015_3-4...

 

 

 

Share page with AddThis